...

Dit sust de onrust onder huisartsen. Maar 't sluipend gif was al aanwezig in de laatst afgesloten conventie. Daar werd de "in het regeerakkoord geplande" verplichte regeling overgenomen. Naderende uitvoeringsdata weekten reacties los. Bezwaren werden doorgestuurd naar de artsenvertegenwoordigers in de medicomut. Elke huisarts kent z'n pappenheimers. GMD-houdende huisartsen weten best wie echte nood heeft en terecht een steuntje in de rug mag krijgen. "Verplichting" brengt een schijn van gratis of goedkoop, een schijn van "afdwingbaar recht". Huisartsgeneeskunde degradeert tot één-euro-geneeskunde. Misbruiken worden verwacht: de medicomut zelf stelt dat 6 maanden uitstel 12,5 miljoen euro besparing betekent. We zullen er geen doekjes om winden: "gratis of goedkoop" leidt tot meerverbruik... onnodig gebruik ... misbruik. Na jaren misbruik en overconsumptie op spoeddiensten is die evolutie nu al merkbaar op huisartsenwachtposten en tijdens wachtdiensten... Huisartsenzorg aanbieden als één-euro-deal is vooral respectloos. Alles baadt in een sfeer van een overheid die huisartsen wantrouwt. Verplichting, daarbovenop een ontvangstbewijs zelfs voor één euro, tenslotte een nieuw model "getuigschrift voor verstrekte hulp"... Was het niet de bedoeling om net dat getuigschrift af te schaffen? Huisartsen verliezen hun arbeidsvreugde. Sommigen zien "verplichte digitale afhandeling" niet zitten, anderen zien een opkomende burn-out. Eén feit is zeker: net deze overheidsmaatregelen creëren een huisartsentekort! Wat wil de overheid? Toegankelijkheid van zorg verbeteren? Derdebetalersregeling omdat te veel patiënten zorg uitstellen om financiële redenen? Niemand minder dan prof. Jan De Maeseneer toonde aan dat ons land op dat vlak beter scoort dan onze buurlanden. Ja, ook wij willen vlot toegankelijke basiszorg voor iedereen, zonder onderscheid in rang of stand. Ja, wij zien ook patiënten die zorg uitstellen om financiële redenen: medicaties, tandheelkunde en hogere zorgechelons zijn voor hen te duur! Maar de overheid focust op huisartsenraadplegingen! Dit alles blijft onder het zomerzonnetje smeulen op het gemoed van vele huisartsen. In de luwte van de komkommertijd zouden we het haast vergeten. Maar dit explosieve mengsel zal terug opborrelen wanneer 1 oktober nadert. Vandaag is slechts stilte voor de storm.