...

Dekoninck liet in april dit jaar weten dat hij na 6,5 jaar Domus Medica verlaat. Het bestuur onderstreept dat afscheid werd genomen in de beste verstandhouding en dat het een uitdaging was om een evenwaardige opvolger te vinden.Maar Domus Medica ging het niet ver zoeken - een selectiecomité met onder meer huidig voorzitter Roel Van Giel droeg aan het bestuur Stijn Vanholle voor als algemeen directeur, wat unaniem werd goedgekeurd.Stijn Van Holle wordt dit jaar 38 en studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen (major overheidsmanagement). Hij startte zijn beroepsloopbaan bij De Lijn, maar stapte in 2015 over naar Domus Medica als kennisdomeinverantwoordelijke beroepspromotie. Hij ondersteunde de artsenvertegenwoordiging van AADM bij de beleidsvoorbereiding en volgde de Vlaamse en federale gezondheidsdossiers op. Samen met Dekoninck vormde hij een tandem, waarbij Vanholle zich vooral concentreerde op het uitbouwen van de expertisedomeinen en de projectwerking.Stijn Vanholle is getrouwd met een huisarts, met wie hij drie kinderen heeft.