...

De primaire bron was het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. De peillaboratoria microbiologie stelden voor syfilis tussen 2003 en 2015 een vertienvoudiging vast bij vrouwen (van 20 naar 202 nieuwe gevallen) en een verachtvoudiging bij mannen (van 2019 naar 1.691 nieuwe gevallen). Deze laboratoria registreren syfilis systematisch sinds 2002.Het peilnetwerk van clinici voor surveillance van seksueel overdraagbare infecties (soi) meldde daarbij in 2013 dat bij mannen met een nieuwe diagnose van syfilis het in 88% van de gevallen om MSM gaat (mannen die seks hebben met mannen).Chlamydia is wel de meest gerapporteerde soi en hier melden de peillaboratoria een toename van 1.214 nieuwe gevallen in 2003 naar 3.940 in 2015 bij vrouwen, en in dezelfde periode van 304 naar 2.028 nieuwe gevallen bij mannen.Goed of slecht nieuws?Vraag is in hoeverre deze cijfers een reële toename van deze aandoeningen in de bevolking weerspiegelen. In het schriftelijk antwoord wijst het kabinet van minister De Block erop dat de hogere cijfers ook kunnen wijzen op een betere opsporing.Om wat meer helderheid te brengen in deze kwestie werd tussen 2007 en 2013 een analyse gemaakt van het aantal Chlamydia-tests. De conclusie was dat de gerapporteerde incidentie van de aandoening sneller steeg dan het aantal aangevraagde tests.Dat zou erop wijzen dat, voor Chlamydia althans, de toename vooral te wijten kan zijn aan een onveiliger seksueel gedrag - hoewel nog altijd niet uit te sluiten is dat in de eerste plaats de testaanvragen gewoon steeds doelgerichter gebeuren.Er lijkt toch minstens een beetje goed nieuws verscholen te zitten achter deze cijfers...Lagere hiv-cijfers in 2014De hiv-incidentie bleef na 2005 een duidelijk stijgende trend vertonen bij MSM, van 255 nieuwe gevallen in 2005 naar 425 in 2013. In 2014 lopen de cijfers plots sterk terug met 21% (naar 333 nieuwe gevallen).Of deze trend zich blijft doorzetten is nog af te wachten, maar de jaren tevoren zag je al een afkalving van de opwaartse trend.Bij heteroseksuele personen vertoonde de hiv-incidentie al tien jaar veeleer een stabiel niveau en was er in 2013 en 2014 een belangrijke afname te zien. Bij heteroseksuelen gaat het vooral om mensen van subsaharisch origine. Migratiestromen zijn van invloed op dze cijfers.Het aantal positieve diagnosen daalde terwijl het aantal aangevraagde tests stabiel bleef of lichtjes steeg.