...

Het aantal vergoede ziektedagen is in 2010 gestegen met 5,4%, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Op vijf jaar tijd steeg het aantal van 22,9 miljoen naar 29,4 miljoen, wat overeenkomt met een volledige jaarvergoeding voor 134.000 personen.Tussen arbeiders en bedienden is er geen verschil: bij arbeiders steeg het aantal vergoede ziektedagen in 2010 met 5,24 %, bij bedienden was dat 5,62%.Logischerwijs jaagt die stijging Riziv op (extra) kosten. Tussen 2005 en 2009 steeg de ziekteverzekering van 825 miljoen naar 1,2 miljard euro.De trend is merkbaar in veel andere geïndustrialiseerde landen. Mogelijke verklaringen voor het fenomeen zijn de werkdruk en de crisis.i.s.m. Belga