...

U las het al elders op de website. Ziekenhuizen derven inkomsten omdat niet-dringende consultaties niet kunnen plaatsvinden. Om te besparen maken ze de artsen-in-opleiding technisch werkloos of sturen ze hen onbetaald met vakantie, hoewel de aso's zich vaak inzetten om de covid-19-crisis mee helpen op te vangen.Hippocratische traditieDe Orde verklaart hierover "verontrustende berichten" te krijgen van VASO en van de coördinerende stagemeesters. De stagemeesters die hieraan zouden meewerken gaan hiermee in tegen de ''hippocratische traditie", en tegen de deontologische code die collegialiteit voorschrijft (art. 13) en zegt dat de arts het maatschappelijk belang boven de eigen financiële belangen moet stellen (art. 34).De Orde roept de aso's op om dergelijke gevallen te melden aan de provinciale raad waar ze zijn ingeschreven.'Verwerpelijk'Het ASGB noemt in een persmededeling het 'technisch werkloos' maken van de aso's "verwerpelijk". Het sui generis-statuut van de aso's houdt ook in dat aso's die zonder werk vallen, geen recht hebben op een werkloosheidsvergoeding.Het ASGB sluit zich aan bij de oproep van VASO om aso's in bescherming te nemen en een loon te verzekeren. En het vindt met VASO dat, na afloop van de covid-19-crisis, eindelijk werk moet gemaakt worden van een volwaardig statuut voor de aso's.Eén miljardOok BVAS en VBS betuigen hun steun aan de aso's, betreuren ook dat er nog geen beter statuut voor de aso's uit de bus is gekomen, maar zeggen daarnaast begrip te hebben voor de stagemeesters die de inkomsten van hun dienst zien verminderen.Ze vinden dat de beslissing van de Nationale Commissie om artsen in de triagecentra te vergoeden tegen het tarief van een consult bij een geaccrediteerd huisarts, snel moet uitgevoerd worden. Aso's werken nu vaak in die triagecentra en zouden daarmee ook aan een inkomen raken.Ook moet er een Ministerieel Besluit komen dat aso's de mogelijkheid biedt om in andere diensten aan de slag te gaan dan die waar ze hun opleiding genieten - en dat hun activiteit daar meetelt voor de opleiding.Bovendien moet het thesaurievoorschot van één miljard euro waarop de ziekenhuizen een beroep kunnen doen, tevens dienen om het inkomensverlies te dekken van zowel de erkende specialisten als van de aso's.