...

Toch wel een belangrijke injectie in de huisartsgeneeskunde, vindt DM-voorzitter Roel Van Giel. Het geld zal bij de honoraria voor de GMD's van 2019 worden geteld. Het bedrag komt op de Riziv-begroting van dit jaar. Voor het Riziv moeten de ziekenfondsen het dus nog dit jaar uitbetalen - anders moet de boekhoudkundige trukendoos worden bovengehaald om het geld naar 2021 over te hevelen.Voorafbetaling"We hebben tijdens de Nationale Commissie van maandag 16 november het Riziv erop gewezen dat als het bedrag dit jaar wordt uitbetaald dat vóór 20 december moet gebeuren", vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. "Dat is de datum voor de voorafbetalingen aan de belastingen. Het moet voordien al op de rekening van de huisartsen staan, die boodschap hebben ze wel begrepen."Ook Marc Moens van de BVAS ziet de ernst van de situatie in: "Als de fiscus het extra belast omdat de huisarts het bij de voorafbetaling niet heeft aangegeven, zal het cadeau van Frank Vandenbroucke er vooral één zijn voor de belastingen."Volgens Van Giel (DM/AADM) waren de meeste partners op de Nationale Commissie er het eigenlijk over eens dat het geld het best pas in de eerste twee weken van januari wordt uitbetaald. "De ervaring leert dat het toch wel altijd even duurt voordat zoiets rond is. De eerste zes maanden van volgend jaar zullen de huisartsen een financieel steuntje in de rug nog wel extra goed kunnen gebruiken."Steun inkopenDe arts mag het geld naar eigen goeddunken gebruiken - er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Maar de idee is wel dat hij het gebruikt om voor wat betere administratieve ondersteuning te zorgen, zodat hij zich beter op zijn kerntaken gefocust kan houden."Kartel is altijd voorstander geweest van meer mogelijkheden voor praktijkassistentie", zegt Hueting. Maar de bevoegdheid voor dergelijke steunmaatregelen zit tegenwoordig bij de Vlaamse regering. De restricties die die eraan verbindt, helpen ook niet - vindt hij.Roel Van Giel ziet zelf een taak weggelegd voor Domus Medica. "Tegen half december zouden we de huisartsen een aantal denksporen willen aanreiken over hoe ze dit geld efficiënt kunnen gebruiken."Maar dat zit nog in een verkenfase, geeft hij aan. "We gaan ook eens praten met de VDAB en met de interimsector."Eerlijk?"Het Kartel had eigenlijk voorgesteld de basispremie te verhogen. Die premie wordt ook alleen uitbetaald aan artsen die een minimum aan patiënten zien, en deelnemen aan de wachtdienst", vertelt Hueting nog. Maar het geld moest snel ter beschikking staan van de artsen. De sleutelletter voor het GMD-honorarium in 2019 bijstellen is een stuk makkelijker en gaat vlugger dan het aanpassen van de criteria voor de basispremie.Van het GMD is bekend dat er niet overal in gelijke mate gebruik van wordt gemaakt. Vlaamse huisartsen zijn koplopers, in het Franstalige deel van het land is men aan een lange inhaaloperatie bezig.Ook Marc Moens vindt dat het geld idealiter op een eerlijker manier was verdeeld. "Een extra incentive voor Franstalige artsen om meer gebruik te maken van het GMD", maakt hij zich de bedenking.