...

De conclusie van de auteurs is dat er in de onderzochte populatie een sterk verband bestaat tussen een voorgeschiedenis van kindermisbruik en verslaving aan voedsel. (referentie: Mason SM et al. Obesity. 2013;doi:10.1002/oby.20500)