Bij de syndicaten en het Riziv regent het klachten over het elektronisch stemsysteem voor de medische verkiezingen.

Vele artsen denken dat hun stem voor hun syndicaat als blanco stem is opgetekend. Anderen vertellen dat het hen lukte twee of meer keren hun stem uit te brengen.

Bij het Riziv weet men niet wat er aan de hand is. Ze kunnen op hun systemen de problemen niet reproduceren.

Riziv-baas, Jo De Cock, heeft daarom besloten de procedure voorlopig on hold te zetten - dat meldt Bvas-voorzitter Marc Moens aan de redactie.

Dit weekend heeft het dus geen zin uw stem proberen uit te brengen - het systeem zal uw stem niet aanvaarden.

Dat wil nog niet zeggen dat de huidige stemperiode wordt opgeschort. Volgens dokter Moens is het niet zo eenvoudig om, zoals ASGB vraagt, de procedure gewoon opnieuw op te starten.

"Er moet dan een KB worden gemaakt om de huidige verkiezingen ongedaan te maken, en een KB om het starten van een nieuwe stemperiode opnieuw mogelijk te maken."

Mededeling Riziv

Toepassing voor de medische verkiezingen 2018 onderbroken wegens technische problemen.

Het gebruik van de toepassing "medische verkiezingen" is vandaag begonnen.

Hoewel deze toepassing al vroeger werd gebruikt voor andere zorgverleners, ondervinden wij deze keer technische problemen.

Tot hier toe, heeft het RIZIV ongeveer 350 stemmen geregistreerd, maar veel artsen klagen dat ze problemen ondervinden bij het uitbrengen van hun stem.

Wij hebben beslist om de toepassing te onderbreken totdat de problemen geïdentificeerd en opgelost worden.

De artsen die al gestemd hebben zullen met hun zelfde token opnieuw kunnen stemmen

Bij de syndicaten en het Riziv regent het klachten over het elektronisch stemsysteem voor de medische verkiezingen.Vele artsen denken dat hun stem voor hun syndicaat als blanco stem is opgetekend. Anderen vertellen dat het hen lukte twee of meer keren hun stem uit te brengen.Bij het Riziv weet men niet wat er aan de hand is. Ze kunnen op hun systemen de problemen niet reproduceren.Riziv-baas, Jo De Cock, heeft daarom besloten de procedure voorlopig on hold te zetten - dat meldt Bvas-voorzitter Marc Moens aan de redactie.Dit weekend heeft het dus geen zin uw stem proberen uit te brengen - het systeem zal uw stem niet aanvaarden.Dat wil nog niet zeggen dat de huidige stemperiode wordt opgeschort. Volgens dokter Moens is het niet zo eenvoudig om, zoals ASGB vraagt, de procedure gewoon opnieuw op te starten."Er moet dan een KB worden gemaakt om de huidige verkiezingen ongedaan te maken, en een KB om het starten van een nieuwe stemperiode opnieuw mogelijk te maken."