...

Zo werd maandag jongstleden meegedeeld op de commissie artsen-ziekenfondsen. Voor de duidelijkheid: de noemer wordt niet enkel gevormd door de actieve artsen maar door alle geregistreerde dokters. Dat zijn er bijna 60.000. De opkomst bij deze stembusslag evenaart al minstens de (beperkte) participatiegraad van de vorige verkiezingen in 2018. Het moet en kan beter. Daartoe hebt u nog tot 26 juni om middernacht de tijd om uw stem uit te brengen op het artsensyndicaat van uw keuze. Of correcter: als u wilt vermijden dat beslissingen door een anonieme overheid boven uw hoofd genomen worden, moet u stemmen. De verkiezingen gaan over uw inkomen, over een Riziv-budget van tien miljard en over de manier waarop u uw beroepsleven kan/mag organiseren. Indirect hebt u impact op het professionele leven van paramedici en vele anderen die actief zijn in de gezondheids- en welzijnssector. Uw morele verantwoordelijkheid is dus groot. Hoe meer artsen stemmen, hoe beter en representatiever de syndicaten uw beroepsbelangen kunnen verdedigen. Stemadvies geven we niet, u bent groot genoeg om zelf te kiezen. De syndicale propaganda is soms wel van bedenkelijk niveau. Wie zich echter de moeite getroost de programma's van de drie representatieve doktersvakbonden uit te pluizen, stelt vast dat Bvas (absym-bvas.be), Kartel (asgb.be) en AADM (AADM.be) soms grondig verschillen qua stijl, manier van aanpakken en inhoud. Stemmen gebeurt elektronisch via de website van het Riziv (riziv.fgov.be > professionals > artsen > uitoefening van beroep > medische verkiezingen). Op donderdag 29 juni om 13 uur 'ontsleutelt' de deurwaarder de stemmen. Daarna, een kwarteeuw nadat in 1998 de eerste syndicale artsenverkiezingen plaats hadden, kennen we de uitslag. Uiteraard houden we u op de hoogte. Dat doen we zodra mogelijk digitaal maar net zo goed in de papieren editie van Artsenkrant. Daarvoor sparen we tijd noch moeite: we sluiten de volgende krant pas af als de uitslag bekend is. Dat betekent dat Artsenkrant niet op 29 juni maar wel op dinsdag 4 juli verschijnt. In die laatste editie voor het zomerreces brengen we een volledig overzicht met alle uitslagen, analyses en commentaren van de hoofdrolspelers en van minister Frank Vandenbroucke. Lees ook: De machine achter de artsenverkiezingen