...

Al enkele jaren is het klassieke syndicalisme in ons land in vrije val. Tussen 2014 en 2016 verloren de arbeiders- en bediendenbonden 88.000 leden. Die daling schrijft men toe aan de "evolutie van het socio-economische weefsel". Het artsensyndicalisme ontsnapt daaraan blijkbaar niet. Van de eerste stembusslag in 1998 tot de voorlaatste in 2014 boerde de deelnamegraad jaar na jaar achteruit.Meer dan een halve week lang was stemmen onmogelijk. De softwareproblemen bij het Riziv zijn niet van aard om het vertrouwen op te krikken. Allicht werkte dat ontmoedigend. Op dit moment kan u echter probleemloos uw stem uitbrengen.We willen u graag (nogmaals) overtuigen om dit te doen. Elke stem telt. Artsensyndicalisten vertegenwoordigen de basis in tal van belangrijke regionale en federale commissies. Daarnaast doen de vakbonden op allerlei vlakken aan dienstverlening. En niet in het minst zijn er de negotiaties achter de schermen. Artsensyndicaten lobbyen in het belang van het medisch korps teneinde wetsontwerpen en maatregelen te laten wijzigen.Tot 2 juli blijven er nog elf dagen om u te laten verleiden door de vakbond van uw hart. De stemming is niet verplicht, wel zeer sterk aangeraden. De gezondheidszorg in het algemeen en het medisch korps in het bijzonder is gebaat met goed gelegitimeerde, sterke en representatieve artsenvakbonden.