...

Dit kunnen vragen zijn over samenwerken in de zorg, de juridische status van medische richtlijnen, dilemma's met betrekking tot het medisch beroepsgeheim, de beveiliging van persoonsgegevens en data in de zorg, het gebruik van sociale media media en privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van artsen enzovoort.Heeft u een specifieke medisch-juridische vraag? Mail ze naar emily.nazionale@roularta.be. De redactie selecteert de meest pertinente vragen voor publicatie.