...

Tom Teulingkx getuigt over zijn ervaringen in Bodytalk - ervaringen als sportarts en als vader van sportende kinderen. Volgens hem leggen sportclubs niet zelden een te groot beslag op kinderen. Er wordt drie maal per week getraind. Kinderen spelen een wedstrijd op zaterdag in de voormiddag, en nog een andere in de namiddag. Door eenzijdig te focussen op één sport worden steeds dezelfde structuren belast.Persisterende problemenDat is volgens sportarts Teulingkx des te erger omdat slecht verzorgde sportletsels op jonge leeftijd tot ernstige, persisterende problemen kunnen leiden. Mogelijke complicaties zijn slechte verbening van de groeischijven, een misvormd bot, chronische peesletsels, enzovoort.Luisteren volwassenen al met moeite naar hun eigen lichaam, bij kinderen ligt dat nog lastiger, stelt dr. Teulingkx. De klachten zijn vaak vaag - het kan ook gaan om slecht slapen, prikkelbaarheid,... Omdat de letsels vaak niet zichtbaar zijn, wordt doorgegaan met sporten of wordt de belasting na een korte pauze vaak veel te snel hervat.De kinderen zelf willen vaak niet liever dan voortdoen met hun sport, samen met hun kameraadjes. Wanneer je een tijd lang verbod oplegt om nog te sporten, word je vaak geconfronteerd met heel wat kinderverdriet.BegeleidingTom Teulingkx hecht ook groot belang aan een begeleide terugkeer naar de sport. "Ik schrijf geregeld uitgebreide richtlijnen neer voor de trainer over een aangepaste trainingsopbouw, met oefenschema's zodat het kind binnen de club kan revalideren." Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, vertelt hij aan Bodytalk. Al ziet hij bij trainers toch een toenemende belangstelling voor het probleem.Wanneer een letsel is genezen, is het ook belangrijk te werken aan het voorkomen daarvan. Want de jonge sporters hervallen vaak terug in oude gewoonten, en lopen daarmee een groot risico om in hetzelfde sukkelstraatje terecht te komen.Tom Teulingkx pleit voor meer samenwerking tussen de lokale sportclubs, zodat de voetbaltraining bijvoorbeeld eens wordt afgewisseld met oefeningen in het zwembad. En zodat er vaker plaatselijk matchen worden gespeeld, onder de kerktoren. Kinderen hoeven dan niet geregeld in het weekend om zes uur 's ochtends uit bed te worden gehaald, om dan na een busrit van uren een wedstrijd te spelen aan de andere kant van het land.