...

De auteurs geven aan dat de letsels typische kenmerken hebben, maar verschillen volgens de dansstijl en de leeftijd. Zij vinden het van belang dat hiervoor speciale preventiestrategieën worden uitgewerkt. M.E. (referentie: Roberts KJ et al. Journal of Physical Activity and Health. 2013;10:143)