...

Vorig jaar stierven 6.195 mensen in Nederland aan een acuut hartinfarct. Rond het jaar 2000 lag het aantal doden twee keer zo hoog. In de jaren 1990 overleden elk jaar meer dan 15.000 Nederlanders door de aandoening, in de jaren 1970 en 1980 zelfs meer dan 20.000 mensen."Het aantal doden daalt doordat de behandeling beter is geworden. Steeds meer mensen worden gedotterd na een hartinfarct en de medicijnen zijn verbeterd", zegt Victor Umans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en arts bij het Medisch Centrum Alkmaar.ReanimatiecursussenUmans ziet veel heil in reanimatiecursussen voor burgers. "Wie op straat een infarct krijgt en neervalt, heeft een slechte prognose. We willen mensen leren om te reanimeren. Zo hebben patiënten meer kans om in leven te blijven."