...

"De overgrote meerderheid van de patiënten komt wel nog steeds op tijd of annuleert de afspraak op voorhand, maar toch heeft 38% van de uitoefenaars van een medisch beroep (zowel huisartsen als specialisten) het aantal patiënten dat een afspraak niet nakomt en dat ook niet meldt, de afgelopen twee jaar zien toenemen", zo meldt het NSZ. "Wetende dat 68% van alle ondervraagde medici enkel patiënten op afspraak over de vloer krijgt, is dat verzuimgedrag problematisch."Niet klantvriendelijkEen dokter mag een schadevergoeding vragen indien een patiënt zonder te verwittigen zijn afspraak niet nakomt, maar slechts 7% doet dat ook systematisch. Vier op de tien medici rekenen nooit een schadevergoeding aan, bijvoorbeeld omdat ze dat niet klantvriendelijk vinden. Bij wie meestal een schadevergoeding aanrekent, vraagt de meerderheid het volledige honorarium.Bijna alle ondervraagden willen dat er een wettelijke regeling komt over schadevergoedingen voor patiënten die hun afspraak niet annuleren. Het NSZ zal daarover aankloppen bij minister Onkelinx. De ondernemersorganisatie raadt medische beroepen ondertussen aan om hun patiënten zoveel mogelijk te herinneren aan hun afspraak, bijvoorbeeld via automatische herinneringen per e-mail of sms.