...

In het jaarverslag voor het VBS zet Dr. Marc Moens de cijfers op een rij. Eind jaren '90 hadden nog bijna zes op tien artsen (58,5%) een accreditering op zak. Vorig jaar bleek dat dit percentage tot 54% geslonken was. Op een totaal van 45.705 artsen, waren er 24.711 geaccrediteerd: 9.797 huisartsen en 14.914 specialisten. 2011 was geen goed jaar voor het kwaliteitssysteem: 1,4% van de huisartsen en 1,9% van de specialisten haakten af. De daling was het sterkst bij urgentisten en acutisten(specialisten acute geneeskunde), patholoog anatomen en orthopedisten.NuancerenDat de accrediteringscijfers eerder laag zijn, verdient meteen ook enige nuance want het Riziv telt ook artsen mee die geen praktijk hebben. En dat vertekent in aanzienlijke mate het beeld. Tel je bijvoorbeeld alle huisartsen samen, dan kom je aan 54% geaccrediteerden. Maar filter je er alleen de 003-004 uit, dan stijgt het accrediteringspercentage tot bijna 69%. Ter vergelijking: in 1999 behaalde nog 75% van de erkende huisartsen het kwaliteitslabel.Welke medische disciplines zijn het meest geaccrediteerd? De top vijf bestaat uit medisch oncologen (84,50%), gevolgd door pneumologen (79,23%) , gastro-enterologen, oftalmologen en reumatologen. En welke disciplines geven het minst om het label? Onderaan bengelen neuropsychiaters (31,12% geaccrediteerd), plastisch chirurgen (33,58%), stomatologen, chirurgen en neurochirurgen.Hoeveel je als arts precies opstrijkt als accrediteringsforfait hangt vanaf dit jaar af van je conventiestatus. Wie het akkoord volledig onderschrijft, ontvangt 1.027,81 euro op de rekening. Wie deconventioneert of partieel conventioneert moet het stellen met 593,61 euro. OngelijkhedenNaast het forfait is er ook het supplement dat geaccrediteerde artsen mogen aanrekenen bovenop de raadpleging. Merkwaardig genoeg is de accreditering minder waard voor het ene specialisme dan voor het andere. Zo mag een geaccrediteerde dermatoloog per consultatie maar 1,10 euro extra aanrekenen. Voor gastro-enterologen, cardiologen en pneumologen komt er 5,17 euro bovenop de consultatie. Het nieuwe akkoord bevat een oproep om die ongelijkheden weg te werken.Overigens blijkt uit het overzicht ook dat er het voorbije jaar 1.006 erkende specialisten bijkwamen (+4,4%), terwijl er over dezelfde periode maar 63 nieuwe huisartsen erkend werden. Er zijn nu 23.796 erkende specialisten en 14.160 erkende huisartsen (+0,5%).