...

Dat vernemen we van het British Medical Journal waarin een rapport wordt geciteerd van de RAND Corporation. De auteurs vinden dat er echt inspanningen moeten worden geleverd om het aantal niet-urgente consultaties bij diensten voor spoedeisende hulp terug te dringen door te focussen op een gemakkelijker toegang tot eerstelijnszorg.