...

Het rapport 'Het kind in Vlaanderen 2010' dat Kind en Gezin vandaag publiceert, geeft een pak cijfermateriaal over de leefsituatie van jonge kinderen in Vlaanderen.Eerder deze week bleek uit het jaarrapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) dat het aantal geboortes in Vlaanderen in de lift zit (zie AK 2173).Kind en Gezin bevestigt nu die vaststelling en maakt ook een prognose voor de volgende jaren. Tegen 2020 zou het aantal kinderen jonger dan drie jaar toenemen met 18.000, het aantal kinderen van drie tot zes jaar met 31.000 en het aantal kinderen van zes tot 12 jaar met 34.500. Dat brengt het totaal op 867.500, tegenover 784.000 in 2008.Andere blikvangers - Wiegendood: Met 18 sterfgevallen in 2008 ligt het aantal gevallen van wiegendood op een laag niveau. 44% van de gezinnen legt de baby systematisch op de rug te slapen- Roken: Minstens 14% van de kinderen is vr of kort na de geboorte blootgesteld aan rook omdat de moeder rookte (11,9%) of omdat de niet-rokende moeder blootgesteld was aan rook in de woning (2,3%). Ongeveer 50% van de vrouwen stopte met roken tijdens of na de zwangerschap.- Borstvoeding: In 2010 kreeg 67,8% van de kinderen op dag 6 uitsluitend borstvoeding tegenover 66,5% in 2009. - Kinderwens: 13,5% van de spontane zwangerschappen zijn ongepland. Bij derde en volgende kinderen ligt het percentage ongeplande zwangerschappen wel heel wat hoger (29,3%). Voor 64% van de vrouwen die spontaan zwanger werden, verliepen er hoogstens drie maanden tussen het moment dat ze wensten zwanger te worden en het ontstaan van de zwangerschap. Bij 7,3% is er sprake van verminderde vruchtbaarheid.