...

Artsenkrant vroeg bij het Riziv de nieuwste cijfers op voor Impulseo I en II. Impulseo II blijkt in Vlaanderen een succes te zijn. Van 2008 tot 2010 werd als bijdrage in de loonkost van een administratieve kracht een bedrag van 12,7 miljoen euro aan huisartsenpraktijken uitbetaald. Daarvan ging 9,33 miljoen naar Vlaanderen.Vlaams overwichtHet aantal aanvragen voor Impulseo II is van 2008 tot 2010 in de drie Belgische gewesten toegenomen. In 2010 was de toename wat geringer in Brussel, maar dan weer iets meer uitgesproken in het Waalse gewest. Vooral in Vlaanderen pieken de aanvragen, met een aandeel dat constant rond de 77% schommelt. De grafiek toont de goedgekeurde en uitbetaalde aanvragen.Als je de uitbetaalde bedragen bekijkt, wordt het Vlaamse overwicht wel iets minder uitgesproken, namelijk tussen de 73 en de 74%. Naar het Waalse gewest gaat ieder jaar 18% van het geld (15,6% van de aanvragen in 2009); Brussel is goed voor rond de 8,5% (7% van de aanvragen in 2009).De toekomst van Impulseo II is onzeker. De auditeur bij de Raad van State vroeg onlangs de vernieting van deze regeling. Die zou immers een discriminatie inhouden van de solowerkende arts. Dat heeft vooral te maken met het uitblijven van een Impulseo III-plan voor de solopraktijken.Impulseo I slabaktHet aantal starterspremies en premies voor vestiging in een huisartsenarme zone dat wordt uitgekeerd, toont volgens de nu beschikbare cijfers sinds 2007 een dalende tendens. In totaal werd al voor 6,6 miljoen euro aan premies uitgekeerd. Daarvan ging 60% naar Vlaanderen en 27% naar WalloniBeginnende Vlaamse huisartsen lijken iets vaker een beroep te doen op het Impulsfonds voor een renteloze lening dan hun Franstalige collega's: 67% van deze aanvragen is Vlaams. Het aantal aanvragen voor een goedkope lening bij het Participatiefonds is sinds 2008 sterk teruggelopen.De tabel bevat ook een aantal niet-behandelde dossiers: de aantallen kunnen nog heel licht wijzigen. In de loop van de jaren werden 19 aanvragen voor een premie afgewezen, onder meer omdat de arts zich in een niet-prioritaire zone had gevestigd.Voor Impulseo II werden over drie jaar in totaal 61 dossier afgewezen. De redenen daarvoor waren dat de artsen onvoldoende gmd's beheerden, dat de administratieve kracht niet minstens halftijds werd terwerkgesteld, of dat de premie werd gevraagd voor een verpleegkundige of kinesitherapeut.