...

Vorig jaar waren er 1.133 euthanasieaanvragen in ons land. Dat is een stijging met 16,5/% in vergelijking met 2010. Vlaanderen is goed voor 85% van de aanvragen.Enkele kranten konden het jaarverslag inkijken van de Federale Commissie Euthanasie. Uit het huidige rapport blijkt dat in 2011 het aantal euthanasieaanvragen voor het eerst de duizend overschreed.Enkele trends vallen op. Zo verzoeken steeds meer psychiatrische patiënten om euthanasie. Maar een kwart van de aanvragen betreffen personen ouder dan 80 jaar. In 44% van de gevallen vindt de euthanasie thuis plaats.Het overwicht van Vlaanderen is een vast gegeven. Volgens Wim Distelmans - oncoloog, hoogleraar palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Commissie - zouden Franstalige artsen vaker voor palliatieve sedatie kiezen. In tegenstelling tot euthanasie is daar geen uitdrukkelijk verzoek van de patiënt voor nodig. Aan de VRT-radio verklaarde de hoogleraar: "We denken dat Franstalige artsen meer boven het hoofd van patiënten beslissen en dus met andere woorden meer patronalistisch ingesteld zijn dan Vlaamse artsen."