...

In 2012 hebben 4.726 artsen een dergelijk attest gevraagd. Die situatie, aldus het Engelse medische weekblad, is grotendeels toe te schrijven aan de almaar stijgende werkdruk in Groot-Brittannië.