...

In 2014 trokken 3.445 Belgen de grens over om een arts te raadplegen of geneesmiddelen te kopen (+5 pct). Het gaat vooral om ambulante behandelingen waarvoor geen toestemming van het ziekenfonds nodig is.Het totale aantal dossiers in 2014 bedroeg 10.339, behalve de hierboven vermelde 3.445 ook 6.618 dossiers in het kader van het grensoverschrijdende project IZOM en 276 dossiers waarin het ziekenfonds een toestemming gegeven heeft aan de verzekerde om zich in het buitenland te laten behandelen (opnames of dure ambulante zorgen).In bijna acht op de tien dossiers gaat het om Belgen die naar Duitsland trekken. Dat heeft vooral te maken met het project IZOM, dat sinds 2000 aan Belgische verzekerden in de provincies Limburg en Luik de mogelijkheid geeft om buitenlandse specialisten in de Nederlandse en Duitse grensstreek te raadplegen met een bijzonder formulier. Vooral mensen uit de Oostkantons maken van deze mogelijkheid gebruik vanwege de taal en de korte afstand. De uitstroom naar de andere buurlanden is beperkter: 11 pct naar Frankrijk, 5 pct naar Nederland en 5 pct naar Luxemburg.Volgens de recentste Eurobarometer denkt 67 pct van de Belgen dat ze recht hebben op een terugbetaling van de medische behandeling in het buitenland. De realiteit is echter genuanceerder, zegt Christian Horemans, Expert Internationale Zaken van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Uit onze analyse blijkt dat iemand die zich zonder de toestemming van het ziekenfonds in het buitenland laat behandelen en achteraf om een terugbetaling vraagt, slechts gemiddeld een derde van de medische kosten krijgt terugbetaald. De rest van de factuur blijft ten laste van de verzekerde.Om onaangename financiële verrassingen te vermijden, is het dus aangewezen om het ziekenfonds te contacteren om zo de mogelijkheden en eventuele risico's goed te kennen."