...

Van alle specialisten en specialisten in opleiding (GSO) wees 20,3% de conventie 2012 af. Dat is het hoogste percentage voor de twaalf akkoorden die sinds 1993 werden afgesloten. Het gemiddelde over die periode ligt op 18,4%. Wanneer we de deconventiepercentages per specialisme bekijken, zien we dat de top vijf ongewijzigd blijft. Van de dermatologen, plastisch chirurgen, oogartsen en gynaecologen wijst zelfs een meerderheid het akkoord af.RadiologenIn het jaarverslag van de VBS berekent Marc Moens ook het gemiddelde over de laatste twaalf akkoorden voor ieder specialisme. Wanneer men bekijkt hoe sterk het deconventiepercentage in 2012 van dat gemiddelde afwijkt, verschijnt een andere top. Vooral radiologen wijzen dan als groep in 2012 het akkoord af (11% boven het gemiddelde), gevolgd door orthopeden (+10,9%), gynaecologen (+7,1%), neurologen (+6,5%) dermatologen (+5,9%), urologen (+5,6%), reumatologen (+5,5%) en revalidatieartsen/fysiotherapeuten (+5%).In tegenstelling tot bij de specialisten als groep, ziet men bij de huisartsen over de laatste jaren veeleer een trend om tot het akkoord toe te treden. Het laagste deconventiepercentage bij de 'algemeen geneeskundigen' zag men voor de hele periode sinds 1993 evenwel in 2000. Toen bedroeg het 11,9% - vorig jaar bedroeg het 12,1%.Lokmiddel lokt nietIn het vorige akkoord werd, alleen voor artsen die geconventioneerd waren, het accreditatieforfait met 434,20 verhoogd. Maar dat had klaarblijkelijk geen invloed op de conventiegraad. Wanneer men bovendien het aantal artsen bekijkt dat begin dit jaar geaccrediteerd was, ziet men ook nauwelijks een verschil met vorige jaar: begin dit jaar waren 54,8% van de specialisten geaccrediteerd, tegenover 54,2% vorig jaar. Bij de huisartsen is het verschil iets meer uitgesproken: 69,7% tegenover 68,9%.Wouter ColsonDeadline is 13/3: Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2013-2014 verscheen op maandag 11 februari in het Staatsblad. Artsen die niet tot het akkoord toetreden, of dat maar gedeeltelijk wensen te doen, moeten dat dus vóór 13 maart (stempel post) door een aangetekend schrijven aan het Riziv kenbaar maken.