...

In 2011 telde België 3.492 artsen-specialisten met een bijzondere bekwaamheid. In 2013 waren er dat al 3.713. De meerderheid van deze artsen zijn Vlamingen (57,2%), Wallonië komt uit op 31,2% en het Brussels gewest op 11,6%. Vlaams-Brabant en de provincie Antwerpen tellen de meeste artsen-specialisten met een bijzondere bekwaamheid, met name 14,4% en 13,4%. De provincie Luxemburg is hekkensluiter met 54 artsen (1,5%). 123 artsen-specialisten met bijzondere bekwaamheid hebben niet de Belgische nationaliteit, maar komen op drie artsen na wel allemaal uit de EU.RevalidatieMaar liefst 938 specialisten hebben een bijzondere bekwaamheid 'Functionele en professionele revalidatie van gehandicapten' op zak. Zij vormen de grootste groep, gevolgd door 'Intensieve zorgen' (757 specialisten) en 'Urgentiegeneeskunde' (439 specialisten). Een opvallende stijger is de opleiding 'Neonatologie', die in 2011 nog goed was voor 56 specialisten. In 2013 waren er dat al 101. Twee opleidingen waarvoor de interesse lichtjes daalt, zijn 'Nucleaire in vitro geneeskunde' (222 in 2011 en 215 in 2013) en 'Geriatrie' (174 in 2011 en 170 in 2013).Het zijn vooral mannen die een diploma bijzondere bekwaamheid op zak hebben, met vorig jaar 2.422 mannelijke - en 1.291 vrouwelijke specialisten. Enkel de opleidingen 'Pediatrische neurologie' en 'Neonatologie' werden meer door vrouwen gevolgd. Bij 'Endocrino-diabetologie' is er een evenwicht tussen beide geslachten.OpleidingWel is het zo dat in 2013 meer vrouwen dan mannen de opleiding voor een bijkomende bekwaamheid volgden. In totaal waren er 136 artsen-specialisten in opleiding, onder wie 76 vrouwen en 60 mannen. De meest populaire opleiding vorig jaar was 'Intensieve zorgen', met 41 artsen-specialisten die de studie volgden.