...

De nieuwe green deal voor de zorg loopt vanaf dit jaar tot 2026. Twee actiepunten aanstippen uit een ruime menukaart volstaat om als zorgverlener of -organisatie een green deal met de Vlaamse overheid af te sluiten. U doet dan mee aan de verduurzaming van de zorg, kunt deelnemen aan een lerend netwerk en wordt mee opgevolgd door de facilitator van de overheid.De focus van de nieuwe deal ligt op vier thema's: 'Natuur en gezondheid', 'Klimaat en infrastructuur', 'Materialen en afval' en 'Geneesmiddelen in water'. Elk thema heeft een ruime waaier van actiepunten, van heel algemeen tot zeer concreet, van afgestemd op het beleid van grote organisaties tot erg concreet toepasbaar op de werkvloer.De bedoeling is zoveel mogelijk deelnemers te werven - van grote ziekenhuizen tot kleine praktijken. De zorg moet de gevolgen van vervuiling en de klimaatverandering dfikwijls opvangen. Mar zelf draagt ze bijvoorbeeld voor vijf procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Het verlagen daarvan is een van de speerpunten van de deal - alle kleine beetjes helpen.Van het inrichten van groene ruimtes, ontharding van de bodem en een doordachte afwatering, naar inzetten op groene energie en een aankoopbeleid dat gericht is op recyclage en afval reduceert - de mogelijkheden tot verduurzaming van de zorg zijn legio. Toetreden tot een lerend netwerk betekent het delen van informatie, expertise en ervaringen.Meer informatie vindt u op greendeals.be waarbij u kunt klikken op duurzame zorg. U vindt er het engagementformulier om toe te treden, een inspiratietekst die een overzicht geeft van mogelijke acties en de volledige tekst van het convenant.Toetreden tot de deal blijft nog een jaartje mogelijk, tot 15 maart 2024. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in - geen resultatenverbintenis. Partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.