...

Die hervorming staat uiteraard al lange tijd op de agenda. Het Riziv schetst in een mededeling de krachtlijnen en de drie grote fasen.Voorop bij de hervorming van de nomenclatuur staat het wegwerken van de "onredelijke inkomstenverschillen" tussen de artsen. Dat is tussen de huisartsen en de specialisten, maar niet minder tussen de specialisten onderling.Tegelijk wil men de nomenclatuur in tred breng met de evolutie in de geneeskunde en met nieuwe modellen voor de zorg - zoals telegeneeskunde en multidisciplinaire samenwerking.De interne logica van de nomenclatuur moet beter - zodat die leesbaarder en transparanter is. Het systeem moet ook incentives bevatten voor kwaliteit en voor samenwerking.Het Riziv wil de nomenclatuur ook meer in overeenstemming brengen met de internationale standaards.De fasen waarin de hervorming zal verlopen zijn:De wetenschappelijke ondersteuning komt vanuit teams van het ULB, van UGent en van Möbius. De stuurgroep van beleidsverantwoordelijken zal ook de sector zelf bij de hervorming betrekken.