...

Deze starterspremie kun je zien als een bedrag om het gebrek aan GMD-honoraria te overbruggen. Het eGMD wordt immers pas begin februari van het jaar erop uitbetaald.De startende huisartsen moeten hun medische dossiers elektronisch beheren - wat sowieso een verplichting is. De premie komt bovenop de geïntegreerde praktijkpremie. De starterspremie moet de arts niet aanvragen - de geïntegreerde praktijkpremie wél.Artsen die in 2021 een Riziv-nummer ontvingen en de geïntegreerde praktijkpremie intussen hebben gekregen, krijgen automatisch voor het eind van dit jaar nog de starterspremie.Artsen die in 2022 hun Riziv-nummer hebben ontvangen en hun praktijk zijn gestart, kunnen binnenkort de geïntegreerde praktijkpremie aanvragen. Ze zullen de starterspremie samen met de praktijkpremie 2022 ontvangen voor eind van dit jaar.Artsen die dit jaar of volgend jaar beginnen, zullen de starterspremie eind 2024 of eind 2025 krijgen, nadat ze de geïntegreerde praktijkpremie hebben aangevraagd. De geïntegreerde praktijkpremie voor 2023 kan bijvoorbeeld pas in 2024 worden aangevraagd.De starterspremie is voorbehouden voor huisartsen die met prestatiebetaling werken. "Een arts die tussen 1 januari en 31 mei van het jaar volgend op het jaar van de geïntegreerde praktijkpremie, meer dan 30 opeenvolgende dagen met een forfaitaire betaling heeft gewerkt, wordt uitgesloten van de GMD-starterspremie", zo formuleert de website van het Riziv het.