...

De Vlaamse regering keurde vrijdag 15 mei principieel het besluit goed dat het KB van 23 mei 2012 op Impulseo wijzigt - dat in uitvoering van een besparingsplan. Er komt geen besparing op het telesecretariaat of de loonsubsidies voor huisartsen. De steunpunten zullen wel nog eens 6% moeten besparen. De vestigingspremies voor de 'prioritaire' zones worden vanaf 1 juli aanstaande helemaal afgeschaft.Dat komt als een koude douche voor die haio's die al bezig waren de opstart van hun praktijk voor volgend jaar te plannen. Een groot deel van de beginnende huisartsen doet een beroep op deze premies. Het grootste deel van Vlaanderen is ondertussen huisartsenarm verklaard.De reacties op dit besluit zijn erg negatief. Jong Domus geeft toe dat de premies al langer ter discussie stonden en verzet zich niet tegen een herziening van Impulseo zelf.Maar de premie afschaffen op een moment dat heel wat startende huisartsen er al in hun financieel plan voor hun op te richten praktijk op hadden gerekend, komt heel ongelegen.Jong Domus wijst erop dat heel wat haio's zich in de coronacrisis belangeloos hebben ingezet, en dat de covid-pandemie hen confronteert met heel wat extra uitgaven, terwijl de inkomsten verminderd zijn.Ook de BVAS en de VAS betreuren in een gezamenlijke persmededeling deze "onwelvoeglijke besparing" ,die herinnert aan het voornemen van de Vlaamse regering om te besparen op de zelfmoordlijn. De beide (gelieerde) organisaties spreken de hoop uit dat deze besparing dan ook even snel als die op de zelfmoordlijn opnieuw ingetrokken zal worden.