...

Start-ups zijn overal. Uit de jaarlijkse Startersatlas van de ondernemersorganisaties Unizo en UCM en het handelsinformatiebureau Graydon blijkt dat in 2017 zo'n 95.000 nieuwe ondernemingen zijn opgestart in ons land, een gemiddelde van 260 per dag - en ruim 5.000 meer dan in 2016.Onder hen ook digital health start-ups. Sinds 2007 zijn er in ons land 158 start-ups in digital health opgericht en actief. Net als andere starters, kampen beginnende medische start-ups met uitdagingen zoals het vinden van kapitaal, talent... Maar voor de health start-ups is de grootste uitdaging het werven van klanten, zo geeft bijna de helft van de ondervraagde healthbedrijven aan in de recente studie van Startups.be en ING.Dat heeft voor een deel te maken met een gebrek aan kennis van de noden en de regelgeving in de sector, blijkt verder uit het onderzoek. "Veel start-ups maken de fout zich in eerste instantie te richten op een te enge doelgroep", zegt Katrin Geyskens, partner bij Capricorn Venture Partners. Naar aanleiding van de studie kwamen een aantal leidinggevenden van start-ups en stakeholders uit de gezondheidszorg samen om te discussiëren over de huidige situatie en toekomst van digital health start-ups in ons land. "Aan het roer staan vaak jonge mensen, die vooral uitgaan van wat voor hun peergroup interessant is."De vergrijzing van de bevolking stelt de gezondheidszorg in ons land voor een grote uitdaging. Het verleggen van de focus van ziektebestrijding naar -preventie, mensen langer autonoom laten leven en de ligtijd in ziekenhuizen verminderen komen steeds terug als mogelijke oplossingen voor het betaalbaar houden van ons systeem. Maar het bovenstaande in acht gehouden, hebben digital start-ups dan wel het potentieel om de lead te nemen in de innovatie van het Belgische zorgsysteem?"Voor die innovatie zal moeten betaald worden, de voorwaarde daarvoor is dat er een nood ingevuld wordt", reageert Frank Rademakers (directeur medische technologie en innovatie UZ Leuven). Maar voor er nog maar sprake is van (terug)betaling, moet een digitale zorgoplossing eerst medisch gevalideerd worden. Rademakers: "Van de health techsector worden dezelfde harde bewijzen verwacht als van de farma."De kleine omvang van de Belgische thuismarkt dwingt de bedrijven ook al snel over de landsgrenzen heen te kijken. Zowat een derde van de Belgische digital health start-ups is nu al actief in het buitenland. "Hoe innovatiever een oplossing, hoe hoger de kosten. Die wil je natuurlijk snel terugwinnen", schetst Georges de Feu, CEO van Lynxcare, het plaatje.Vooral Europa (Frankrijk, Nederland, VK...) en de VS blijken in trek te zijn bij de health starters. Azië blijft tot op heden buiten beschouwing. Vreemd, werpt een consultant voor start-ups op. "Het is een groot gebied, er is geld, en veel private ziekenhuizen zijn beursgenoteerd, dus er is ook een markt. Daarnaast geldt in al die Europese landen telkens ook een andere regelgeving." We proberen bedrijfjes warm te maken voor o.a. Singapore en Oost-Azië, maar er is nog werk aan de winkel, erkent Frederik Thibaut van Startups.be.Volgens de studie haalden medische start-ups in de voorbije tien jaar 167 miljoen euro op. Opvallend is dat medische diensten zoals telehealth en zorgoplossingen voor ouderen (greytech) dan wel populair zijn in de pers, maar investeerders houden voorlopig de boot af. "Hun businessmodel mist overtuigingskracht", aldus de auteurs van de studie. "Sommige ouderen voelen zich bijvoorbeeld geviseerd door een zorgoplossing die zich specifiek tot hun doelgroep richt." De waarde van start-ups in medische beeldvorming wordt door investeerders veel hoger ingeschat.Het aantrekken van kapitaal is volgens de auteurs overigens het belangrijkste criterium voor het categoriseren van een bedrijf onder de noemer scale-up, gevolgd door personeelssterkte en activa, en winstcijfers. Volgens die weging zijn 25 health start-ups ondertussen uitgegroeid tot scale-ups. De meeste onder hen bevinden zich rond de stedelijke centra van Brussel, Gent, Hasselt en Luik.Zo'n 25% van de start-ups wordt gesubsidieerd, alles bij elkaar krijgt 40% overheidsgeld (in de vorm van subsidies, kapitaal of kredieten).