...

En daarvoor nodigt Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de pers uit.Deze week gingen de eerste uitnodigingen op de bus om een afspraak te maken voor een bloedonderzoek. Zowat 8.800 mensen meldden zich reeds aan om zo'n uitnodiging te ontvangen en deel te nemen aan het onderzoek. Wie het dichtst bij de 3M-fabriek woont, krijgt eerst een brief. Per week kunnen een 150-tal afnames gebeuren. Het onderzoek zal dus maanden in beslag nemen.De grootschaligheid van het onderzoek biedt de mogelijkheid om verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten, zo meldt het kabinet Crevits in een persbericht. Het onderzoek moet ook meer inzicht geven in de geografische spreiding, blootstellingsfactoren, enz. Dit is overigens niet het eerste bloedonderzoek bij omwonenden van de 3M-fabriek naar PFOS-gehaltes in hun bloed. Eerdere bloedonderzoeken vonden plaats bij afgebakende doelgroepen. Door het bloedonderzoek krijgt iedereen die in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek woont nu de kans om zijn of haar blootstelling aan PFAS te kennen. Huisartsen en andere medische professionals in de buurt van 3M kregen op 18 april jl. via een webinar meer informatie over PFAS, het bloedonderzoek en wat u als huisarts kunt doen. Het webinar herbekijken kan hier.