...

Er verschijnen de laatste dagen heel wat onrustwekkende berichten over uitgestelde zorg. Mensen die angst hebben om medische of psychologische hulp te zoeken. Mensen met klachten en symptomen aarzelen om hun huisarts te bellen en stellen hun bezoek uit. Het aantal mensen met ernstige aandoeningen op spoedgevallen en in de huisartsenpraktijk neemt fors toe. Mensen sterven terwijl dit had kunnen voorkomen worden. Op dit moment liggen ook maatregelen op tafel om uit deze lock-down te geraken. Het openen van winkels, scholen en het testen van mensen die symptomen vertonen van een bovenste luchtweginfectie staan hoog op de agenda. Ook het blijven informeren van onze bevolking om zich te houden aan de regels is een belangrijke factor.Om uit de wurggreep van dit virus te komen zijn er belangrijke aandachtspunten. Zorg ervoor dat onze ziekenhuizen niet overbelast geraken, dat mensen in een vertrouwde omgeving hulp gaan zoeken, spoor nieuwe haarden van een virusuitbraak zo snel mogelijk op en geef mensen een houvast. Het opstarten van medische zorg bij de huisarts heeft alles in zich om te slagen. 1. Zorg dat de ziekenhuizen niet overbelast gerakenUw huisarts is de academisch opgeleide professional die in staat is om elke klacht over gezondheid aan te pakken op de eerste lijn. Hierdoor kan er snel worden ingegrepen als de klachten ernstig zijn of kunnen de mensen worden gerustgesteld als er geen reden is tot verdere onderzoek. Op deze manier kunnen ziekenhuizen zich concentreren op de meer ernstige gevallen of op de problemen die in een huisartsenpraktijk niet kunnen worden opgelost.Huisartsen hebben bewezen dat ze in staat zijn om zich snel aan te passen aan deze extreme omstandigheden. Overal werden er speciale raadplegingen georganiseerd in overleg met de ziekenhuizen voor mensen die verdacht werden op het Covid-19 virus. De golf van besmette patiënten was in de huisartsenpraktijk het eerst zichtbaar vooraleer ze doorzette naar de ziekenhuizen. Dat we de triage goed hebben opgevangen blijkt uit de cijfers . De Covid barometer leert ons dat van alle mensen met Covid-19 gerelateerde klachten er minder dan twee procent werden doorverwezen naar het ziekenhuis.2. Laat mensen hulp zoeken in hun vertrouwde omgevingIn deze verwarrende tijden is de drempel om medische of psychologische hulp te zoeken nog groter dan in normale omstandigheden. Een vaste huisarts is de vertrouwenspersoon bij een grote meerderheid van de mensen in Vlaanderen. Huisartsenpraktijken zijn zich aan het herorganiseren om op een veilige manier raadplegingen te organiseren. Dit laat toe om mensen te onderzoeken, raad te geven en al dan niet te verwijzen voor andere aangepaste onderzoeken of medische hulp bij andere collega's. Het wordt hoog tijd dat we opnieuw de juiste aandacht hebben voor onze mensen met een chronische aandoening, zowat een vijfde van de bevolking. Daarbij verwachten we wel dat de overheid de huisartsen voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal bezorgt. 3. Spoor nieuwe haarden van een uitbraak zo snel mogelijk opMensen met Covid-19 gerelateerde klachten zullen zich eerst aanmelden bij de huisarts of in de talrijke triageposten. Ook jonge schoolgaande kinderen, met milde klachten, zullen naar de plaatselijke huisarts gaan. Die huisarts kent de school en de omgeving en weet best hoe hij, samen met de andere instanties dit kan opvangen. Geef de huisarts de mogelijkheid om de nodige testen uit te voeren. Zijn kennis van de patiënt en zijn omgeving zal het ook makkelijker maken om de personen waarmee de besmette patiënt in contact is geweest snel op te sporen. Zo kunnen ook deze personen snel getest worden en kan een nieuwe uitbraak snel gestopt worden. Meestal bevindt die zich in een lokale gemeenschap, waar de huisarts of de huisartsenkring een snel zicht krijgt op de situatie. Ook in kader van de algemene testing van patiënten met symptomen zullen huisartsen hun rol opnemen. Maar ook hier moet een degelijke organisatie op poten worden gezet en een duidelijke communicatie naar de bevolking.4. Geef mensen opnieuw een houvastDe huisarts vormt de constante factor in de levensloop van mensen en bepaalt in overleg met de patiënt en de zorgverleners wat passende zorg is. De huisarts is ook geplaatst om vanuit de vele verwarrende informatie de juiste synthese te vertalen naar zijn patiënten. Een hele geruststelling in deze benarde en onzeker tijden.Betaalbare, inclusieve, geïntegreerd zorg die patiëntgericht is en toegankelijk is voor elke burger en verankerd in de lokale gemeenschap is de oplossing om ook op medisch en psychisch vlak uit deze impasse te geraken. De huisarts is een baken in deze moeilijke tijd.Bert Aertgeerts, An De Sutter, Dirk Devroey, Roy Remmen, Roel Van GielDe auteurs zijn respectievelijk hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de vier Vlaamse universiteiten en voorzitter van Domus MedicaPS. Bij deze willen wij ook hulde brengen aan onze overleden collega en huisarts dr. Luc Couvreur.