...

De twee nieuwe barometers tellen mee voor de geïntegreerde praktijkpremie in 2023. Voor de geïntegreerde praktijkpremie van dit jaar zijn er zeven criteria - om de maximumpremie te halen moet u aan minstens 6 daarvan voldoen. Voor huisartsen die in een forfaitaire praktijk werken, valt één criterium (eFact gebruiken) weg. Zij moeten aan alle zes de criteria voldoen om het maximumbedrag voor de premie te kunnen krijgen.Deelname aan één barometer is voor de praktijkpremie genoeg. Maar op tijd inschrijven als u wil deelnemen is belangrijk. Voor de diabetesbarometer moet u dat vóór 28 november doen. Om u in te schrijven voor de antibioticabarometer krijgt u nog tot 21 december de tijd. Inschrijven is nu in vele gevallen nog niet mogelijk. Alleen wie CareConnect gebruikt kan zich al inschrijven voor de datacollecte van maandag. Voor de anderen is het wachten op een signaal van hun softwareprovider dat de betreffende barometer voor hun EMD klaar is. Hoe werkt de barometer? Nadat u zich in heeft geschreven, waarbij een aantal gegevens moet invullen, hoeft u voor meting van de gegevens eigenlijk niets meer te doen. Het consulteren van de gegevens voor de barometer gebeurt automatisch - op vooropgezette tijdstippen.De gegevens worden niet zomaar verwerkt. U krijgt feedback - al zal die pas in het voorjaar van 2024 beschikbaar komen. Om de feedback te krijgen moet u ook een healthstat-account openen. Healthstat.be is het onderdeel van Sciensano dat de datacollecte uitvoert. Vanaf 2024, wanneer u uw account heeft ingesteld, zult u na elke datacollecte de feedbackrapporten in uw EMD terugvinden. Enkele belangrijke punten. Alleen ú krijgt de gegevens van uw praktijk te zien - niemand anders kan ze bekijken, ook de overheid niet. Bij de datacollecte worden geen patiëntengegevens doorgegeven. Healthstat.be krijgt alleen de resultaten te zien van de 'audit' die bij de collecte op uw EMD-gegevens wordt uitgevoerd. Alleen 'geaggregeerd' gegevens (statistieken) verlaten uw computer, geen data over afzonderlijke patiënten. De barometer is er ook niet om zomaar gegevens over antibioticatherapie en het diabetesbeleid van huisartsen in kaart te brengen. De bedoeling is vooral dat u met uw eigen gegevens aan de slag gaat. Aan de hand van de feedback kunt u zien hoe uw praktijk het doet in vergelijking met andere huisartsenpraktijken in het land en in uw streek. Wanneer u aan de barometer deelneemt worden ook tools in uw pakket geïnstalleerd waarmee u verder aan de slag kunt. U kunt daarmee patiënten selecteren die in aanmerking komen voor acties die hun zorg verbeteren. De barometers passen binnen het concept van populatiemanagement. Dat is de idee dat u als huisarts niet hoeft te wachten in uw praktijk tot uw patiënt met een klacht komt. U kunt zelf proactief aan de slag en gerichte interventies plannen. Meer gegevens over de timing en de precieze werkwijze zette Domus Medica deze week op de website. Een interview met professor Bert Vaes (KU Leuven) - huisarts en hoofddocent huisartsgeneeskunde aan het ACHG Leuven - over de barometers kon u al eerder lezen in uw Artsenkrant.