...

In de papieren Artsenkrant van vandaag belichten we het KCE-rapport dat deze week uitkwam over de gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen. In een reactie op een van de aanbevelingen in dat rapport -de overheveling van de penitentiaire gezondheidszorg van Justitie naar Volksgezondheid- stelt minister De Block dat men een stappenplan voorbereidt. "Hierover," zo luidt het op het kabinet, "hebben we samen met collega Geens een KCE-studie aangevraagd." Het is echter een "enorm complex dossier" en "we willen dit grondig doen. Gedetineerden hebben geen baat bij een snelle overheveling als de kwaliteit van de zorg op het terrein niet verbetert."Al herhaalde malen is ons land internationaal op de vingers getikt omdat het geïnterneerden in gevangenissen opsluit. Maar volgens het kabinet De Block wordt er samen met minister Geens gewerkt aan de uitbouw van de zorg voor geïnterneerden. Op die manier worden ze weggehaald uit de gevangenis en krijgen ze aangepaste zorg binnen een correcte omkadering. Daartoe werd een 'Masterplan internering' opgesteld.Nog volgens het kabinet De Block verblijven er momenteel minder dan 700 geïnterneerden in Belgische gevangenissen -in 2015 waren dat er nog meer dan duizend. In Wallonië zijn alle vrouwelijke geïnterneerden inmiddels uit de gevangenissen gehaald.De geïnterneerden worden elders ondergebracht. Op 1 juli startte men op diverse plaatsen projecten op. Zo kwamen er onder meer 20 plaatsen bij voor mensen met een mentale beperking in PC Sint Jan Baptist Zelzate en zeven plaatsen voor seksueel delinquenten in PC St.-Amandus in Beernem. Sinds 1 oktober gaat het onder meer over 10 bijkomende plaatsen in PC Gent-Sleidinge (dubbeldiagnose verslaving) enz. Vanaf januari 2018 komen er nog 20 plaatsen voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking bij in het OPZC Rekem, evenveel plaatsen voor dezelfde doelgroep in UPC Sint Kamillus Bierbeek en tien bijkomende plaatsen in PZ Duffel voor de dubbeldiagnose verslaving. In totaal gaat het zo verspreid over heel België over 199 extra plaatsen voor geïnterneerden.Binnen afzienbare tijd, zo stelt het kabinet tot slot, starten vanuit volksgezondheid ook projecten rond drugs in drie gevangenissen. Doel daarvan is de gezondheidszorg voor gedetineerden te verbeteren.