...

In natuurlijke toestand is ongeveer 20% van de mensen drager van St. aureus, hoofdzakelijk in de neus. De kiem vormt meestal echter geen bedreiging, behalve als de afweer van de gastheer het laat afweten. Zodra er een opening is naar de binnenzijde van het lichaam, wordt St. aureus een geduchte tegenstander. Als je andere behandelingen wilt ontwikkelen, moet je dus weten hoe de bacterie de cellen infecteert en wat er in de huid gebeurt als de kiem in de gastheer binnendringt. Met een zeer gesofistikeerde technologie, de confocale multifotonmicroscoop, hebben Australische vorsers in detail de verschillende stappen van een beginnende infectie door St. aureus en de reacties van het lichaam daarop kunnen analyseren. Ze hadden de bacteriën genetisch gekleurd door een fluorescerend gen in te brengen in hun genoom. De immuuncellen van een huidmonster hadden ze gemarkeerd met antistoffen in verschillende kleuren. Verder onderzoek is nog nodig om een beter inzicht te krijgen in de aanvalstactieken van Staphylococcus aureus en om de kiem te kunnen beteugelen. (referentie: Nature Immunology, 24 november 2013, doi:10.1038/ni.2769)