...

Er is meer duidelijkheid over de standaardfinanciering van de wachtposten. Daardoor weten we hoeveel geld van 2012 beschikbaar is voor nieuwe projecten. Ook werden bijkomende bedragen voor een aantal wachtposten gedeblokkeerd.Een medicomutwerkgroep werkte in het begin van de zomer gestandaardiseerde criteria uit voor de financiering van de wachtposten. Daar kwam meteen kritiek op: nogal wat kosten werden veel te laag ingeschat. Het onmiddellijk schrappen van beheersvergoedingen voor artsen werd als een contractbreuk gezien.TransportkostenOp het Verzekeringscomité van 21 december 2012 werd een nota besproken die de standaardiseringsregels herbekeek. Daaruit blijkt dat voor een deel tegemoet werd gekomen aan de kritiek van de wachtposten. Met name de kosten voor een chauffeur (of transport) en die voor een receptioniste werden herbekeken.Voor het transport werd in de oorspronkelijke standaardiseringsnota uitgegaan van het goedkoopste contract voor beschikbaarheid van een chauffeur met wagen gedurende 60 uur in het weekend, die de dienstdoend arts tijdens een huisbezoek kan begeleiden. Op grond daarvan werd voor deze post een bedrag van maximum 79.337 euro vooropgezet.Voor de wachtposten lag dit bedrag veel te laag: je vindt geen firma's die de dienst voor dat bedrag leveren, luidde de kritiek. Ondertussen bleek er onduidelijkheid te bestaan over de vraag of een 'uitslapend chauffeur' voor de tijd dat hij beschikbaar is (maar niet op de wachtpost) ook betaald moet worden. Vanwege de onduidelijkheid werd het bedrag herberekend op een inslapend chauffeur, al wordt het principe van het 'goedkoopste contract' blijkbaar gehandhaafd: dat is 112.200 euro per jaar.OnthaalHet bedrag voor een receptioniste werd ook opnieuw berekend. Dat lag oorspronkelijk op 81.000 euro voor 61 uur (van vrijdagavond tot maandagochtend). Omdat de receptioniste ziek kan zijn en ook af en toe vakantie heeft, en dan vervangen moet worden, werd het maximumbedrag opgetrokken tot rond de 100.000 euro.Wat de beheersvergoedingen betreft, blijft de medicomut bij zijn standpunt dat die door de kringen betaald moeten worden. Maar wel zou in de loop van 2013 een voorstel worden uitgewerkt voor een honoreringssysteem dat rekening houdt met de financiële draagkracht van kringen. Dat zou dan ook gelden voor andere vormen van reorganisatie van de wachtdienst.Volgens de standaardisatie mag de loonkost van een coördinator maximum iets meer dan 50.000 euro bedragen in een wachtpost die 60 uur open is. Daarbij wordt nu bepaald dat het beschikbare bedrag voor een welomschreven takenpakket ook aan een arts of een andere zelfstandige betaald kan worden.Nog een greep uit de rest van de voorstellen:- Een eventueel gewaarborgd inkomen voor de dienstdoende artsen worden niet meer gefinancierd vanaf 1 juli 2013.- Een eventuele verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt voor artsen niet meer gefinancierd.Meer hierover leest u vandaag in Artsenkrant.