...

Het zevendaags gemiddelde van het aantal vastgestelde gevallen van covid bedraagt van 19 tot en met 25 mei, volgens het dashboard van Sciensano op maandagmiddag, 2.299 - wat een daling is met 35% in vergelijking met het zevendaagse gemiddelde van daarvoor.Nog steeds volgens het dashboard bedroeg het aantal ziekenhuisopnamen van patiënten wegens covid op 25 mei 76 personen. Het zevendaags gemiddelde bedroeg op die dag 73,6 en was met 20% gedaald. Er lagen in ons land op 25 mei nog 1.101 patiënten met covid in het ziekenhuis, waarvan nog 86 op intensieve zorg. Bijna een week lang lagen er minder dan 100 covidpatiënten op de ICU.De Rt volgens het dashboard van Sciensano, berekend op het aantal ziekenhuisopnamen, bedraagt 0,85.Het aantal tests dat dagelijks wordt aangevraagd, volgens het zevendaags gemiddelde, daalde met 18%. De positiviteitsratio bedraagt nog 17,1% - wat een daling is met ruim 4%.RAG-rapportVolgens het laatste RAG-rapport van 25 mei - er was op Hemelsvaartdag geen weekrapport zoals op andere donderdagen - daalt de 14-daagse cumulatieve incidentie in het hele land van 486 per 100.000 naar 360 per 100.000. De trend is in de drie regio's - en in alle leeftijdsgroepen - gelijklopend.Het Rt berekend op het aantal besmettingen is volgens het RAG-rapport gedaald van 0,863 naar 0,753.Het RAG-rapport wijst er wel op dat de surveillance van rioolwater een trendbreuk laat zien. Over het algemeen blijft de viruscirculatie tamelijk stabiel, maar een aantal stations meten een snelle toename. Of er op plaatsen effectief een belangrijke toename is moet uit de verdere opvolging blijken.HuisartsenHet aantal contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid is volgens de covidbarometer in week 20 verder gedaald, met nationaal gemiddeld 20 contacten per 100.000 inwoners per dag, vergeleken met 31 per 100.000 de week voordien. De trend is opnieuw vergelijkbaar in alle regio's.De ervaren werkbelasting door vermoeden van covid is niet significant toegenomen, waarbij 17% van de artsen deze als hoog en 3% als zeer hoog beschouwden (vergeleken met respectievelijk 13% en 3% in de periode ervoor).De incidentie van consultaties voor griepaal syndroom (ILI) in de huisartsenpeilpraktijken is verder sterk gedaald, van 209 episodes per 100.000 in week 19 naar 75 per 100.000 in week 20. De daling was significant voor alle leeftijdsgroepen onder 65 jaar.Variants of concernIn de week van 9 mei tot 22 mei bedroeg het aandeel van de Omikron-varianten BA.4 en BA.5 in het aantal gesequentieerde genomen respectievelijk 1,9/ en 2,2%. Sommige PCR-tests maken het mogelijk de aanwezigheid van SGTF (S gene target failure) in het virus op te volgen. Dat wijst in de huidige context vooral op BA.4 en BA.5 (maar ook BA.1 en BA.1.1 vertoonden dit kenmerk). Het aandeel van SGTF loopt sommige dagen op tot 25%.