...

In de periode van 28 november tot 4 december bedroeg het aantal nieuwe gerapporteerde gevallen van covid dagelijks gemiddeld 1.174 - dat is een verdere stijging met 21% ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Voor dezelfde periode is het reproductiegetal Rt berekend op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen licht gedaald, maar nog steeds groter dan 1 (1,082).In de periode van 21 tot 27 november is het aantal uitgevoerde tests gestegen tot gemiddeld 7.512 per dag. De positiviteitsratio voor België nam licht toe tot 16,7%.Het zevendaags gemiddelde van nieuwe ziekenhuisopnamen wegens covid nam in de periode van 1 tot 7 december met 15% toe tot gemiddeld 80 per dag exact. In totaal lagen er op woensdag 7 december 1.203 patiënten met covid in het ziekenhuis - 26% meer dan de week voordien.Het aantal bezette bedden op intensieve zorg is in dezelfde week eveneens gestegen met 10%. Er liggen nu 53 patiënten met covid op IZ. Het mediane reproductiegetal Rt op basis van het aantal ziekenhuisopnamen bedroeg van 1 tot 7 december 1,109 voor heel België.De sterftecijfers blijven stabiel. De 26 gerapporteerde gevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. Het aantal raadplegingen bij de huisarts wegens vermoedelijke covid is in week 48 gestegen, met een nationaal gemiddelde van 13 contacten per 100.000 inwoners per dag, tegenover 9/100.000 in de week daarvoor (Barometer huisartsen -- we beginnen nu week 50). In de week van 28 november 2022 tot 4 december 2022 bleef de incidentie van huisartsenconsultaties voor griepachtige klachten stabiel op 170 raadplegingen per 100.000 inwoners per week (Peilnetwerk).De epidemiologische situatie in de woonzorgcentra vertoont een stijging van het aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnamen onder WZC-bewoners, het aantal nieuwe gevallen onder het WZC-personeel en het aantal clusters.RSV en griepHet aantal positieve tests voor RSV en de positiviteitsratio voor RSV bij patiënten met luchtweginfecties zijn zeer sterk gestegen sinds half oktober en hebben sinds half november de epidemische drempel overschreden.Van week 45 tot week 48 was de positiviteitsratio voor RSV hoog in alle surveillances:- 19% bij patiënten die de huisarts raadpleegden voor griepachtige klachten of voor andere acute luchtweginfecties;- 32% bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen werden voor een ernstige acute luchtweginfectie. (Bron: Wekelijks bulletin acute luchtweginfecties - week 48).Momenteel zien we de eerste griepinfecties, maar de epidemische drempel is zeker nog niet bereikt.Andere infecties Verschillende Europese landen signaleren een toename van het aantal Groep A-Streptokokkeninfecties (GAS). Op 2 december 2022 meldde het VK een verhoogd aantal roodvonkinfecties, hoger dan verwacht voor de tijd van het jaar. Ook werden er meer invasieve GAS-infecties gemeld dan verwacht voor de tijd van het jaar, met vijf sterfgevallen bij kinderen jonger dan 10 jaar dit seizoen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een nieuwe stam circuleert.Roodvonk is in België niet meldingsplichtig, maar invasieve GAS-infecties wel. België heeft een Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor invasieve beta-hemolytische streptokokken in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Streptococcus pyogenes wordt ook opgevolgd door de peillaboratoria. De NRC-gegevens (alleen invasieve GAS), tonen een stijging voor kinderen tot vier jaar in de periode van mei tot juli en in oktober. Deze aantallen zijn hoger dan vóór COVID-19. Via de peillaboratoria (alle GAS) wordt een toename gezien bij kinderen tot 4 jaar en in mindere mate bij 5-9-jarigen.De incidentie van GAS-infecties piekt gewoonlijk in de wintermaanden en het vroege voorjaar. De trend die nu gezien wordt, is niet onverwacht, na de niet-farmaceutische maatregelen die de afgelopen jaren voor covid van kracht waren.TijgermugTussen mei en eind oktober 2022 troffen Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen de Aziatische tijgermug aan op 12 locaties in België. Negen van die locaties, voornamelijk tuinen, werden door burgers via de website www.MuggenSurveillance.be gemeld.Sciensano en het ITG volgen de aanwezigheid van exotische muggen in België op de voet op via het MEMO+ project. Het project monitort actief verschillende snelwegparkings, zogenaamde 'points of entry', waar tijgermuggen mogelijk via het verkeer ons land binnenkomen. De onverwacht talrijke vondsten onderstrepen het belang van de monitoring van exotische steekmuggen in België én de sleutelrol van burgerparticipatie.De tijgermug kan, na het bijten van een besmet persoon, virussen van infecties zoals dengue, chikungunya en zika overbrengen naar andere personen. De onderzoekers hopen dat het hoge aantal vondsten afgelopen zomer een signaal is om de monitoring van de tijgermug op te schalen - en ook de preventie en bestrijding verder uit te bouwen. We zijn nog op tijd om maatregelen te nemen zodat de vestiging van de tijgermug in België zo lang mogelijk wordt uitgesteld.