...

Deze twee prospectieve fase I/II-studies werden uitgevoerd aan verschillende Amerikaanse universiteiten en gefinancierd door de firma Advanced Cell Technology. De cellen werden getransplanteerd in de ruimte achter de retina van het oog waarin het gezichtsverlies het ergst was, terwijl het andere oog de controlegroep vormde. Er werden drie verschillende dosissen getest - 50.000, 100.000 en 150.000 cellen - die elk werden toegediend aan drie deelnemers per aandoening. Alle proefpersonen kregen immunosuppressiva een week voor en tot 12 weken na de transplantatie om het risico op afstoting te verkleinen. De resultaten zijn veelbelovend. Een jaar na de transplantatie, was het zicht in het behandelde oog merkelijk verbeterd bij 13 van de 18 patiënten , acht van hen konden zelfs 15 letters meer lezen. Hoewel de transplantatiemethode soms wat schade aanrichtte waardoor vier patiënten een cataractoperatie moesten ondergaan, vertoonde geen enkele van de vrijwilligers na 22 maanden negatieve bijwerkingen van de cellen. Deze resultaten tonen aan dat HESC's een werkzame en veilige bron kunnen worden voor transplantaties van retinale epitheelcellen. Hieruit blijkt ook dat de hoop die wordt gevestigd op regeneratieve celtherapieën op basis van HESC's niet ijdel is.