...

De specialisten hebben eerst een manier ontwikkeld om embryonale stamcellen te kweken die zich konden omvormen tot progenitorcellen van hartcellen, om die daarna voor 95% te zuiveren, en tot slot om die in te brengen in een soort natuurlijke lijm, een fibrinepleister die bestaat uit fibrinogeen waaraan trombine toegevoegd is. De chirurgische procedure zelf bestond erin dat de pleister werd vastgehecht aan de geïnfarceerde zone van het myocard, onder een pericardflap die werd bevestigd met enkele hechtingen. Die procedure, die door de auteurs de bijnaam 'kangoeroe-operatie' kreeg, nam slechts een tiental minuten in beslag en werd om ethische redenen uitgevoerd tijdens een coronaire-overbruggingschirurgie. Er was voor de artsen geen sprake van om een openhartoperatie uit te voeren enkel voor deze transplantatie, die nog in een experimenteel stadium zit. Zoals bij alle eerdere experimenten met celtherapie, verdwenen de getransplanteerde cellen na enkele weken. Dat was echter voldoende om de nodige groeifactoren en cytokines af te geven om het omliggende weefsel te herstellen. De artsen blijven voorzichtig maar zijn zeer opgetogen over de behaalde resultaten. Het transplantaat werd goed verdragen en bovendien verbeterden bepaalde hartparameters van de patiënte. Haar zelfstandigheid is toegenomen en ze is minder kortademig dan voordien.