...

Met een nieuwe productiemethode van kunsthuid op basis van mesenchymale stamcellen (of MSC's), die bewaard zou kunnen worden en beschikbaar gehouden in weefselbanken, zou het mogelijk zijn om de huid meteen na het optreden van de letsels te gebruiken. Dat zou meerdere weken tijdswinst opleveren, wat natuurlijk cruciaal is om het genezingsproces van de huid bij dat soort patiënten te versnellen. Die methode wordt nu mogelijk dankzij een studie door Spaanse onderzoekers van de universiteit van Granada. De auteurs van de studie zijn geïnteresseerd in MSC's vanwege hun multipotentie en meer bepaald in de stamcellen die zich in de wand van de navelstreng bevinden, in de zogenaamde 'gelei van Wharton'. Ze hebben aangetoond dat die zich kunnen differentiëren tot epitheelcellen en dat ze beschermingsepitheel en mondslijmvliesepitheel kunnen vormen. Om kunsthuid te maken hebben de wetenschappers uit Granada naast deze nieuwe soort beschermingsepitheel een vooraf ontworpen en ontwikkeld biomateriaal gebruikt van fibrine en agarose. (referentie: Stem Cells Translational Medicine, 2013, doi: 10.5966/sctm.2012-0157)