...

Daarbij wordt door middel van een biopsie een cel afgenomen van een achtcellig embryo, dat theoretisch opnieuw zou kunnen worden ingevroren en weer in de baarmoeder van de vrouw geplaatst. Een techniek die gelijkt op de techniek die wordt gebruikt bij genetische diagnostiek voor implantatie en waarmee ernstige erfelijke ziekten kunnen worden gedetecteerd door analyse van één enkele cel van een door IVF verkregen embryo. Als er geen risico blijkt te zijn, wordt het embryo daarna in de baarmoeder van de vrouw geplaatst. Dr. Karl Tryggvason, hoogleraar chemie aan het Karolinska Instituut, die de studie heeft geleid, heeft aangetoond dat die unieke stamcel kan worden gekweekt op een bed van een laminine (LN- 521) en E-cadherine en dat de stamcel zich dan gaat vermenigvuldigen. Volgens dr. Tryggvason brengt die methode de levensvatbaarheid van het embryo niet in het gedrang en rijzen er dus ook geen ethische bezwaren. Maar daar is niet iedereen het mee eens. (referentie: Nature Communications, 27 januari 2014, DOI: 10.1038/ncomms4195)