...

De vorige techniek, die in een genetische analyse van de tumor in zijn geheel bestond, was langdurig en moeilijk te realiseren. Deze keer hebben de wetenschappers zich toegespitst op DNA-fragmenten die erg gevoelig zijn voor de mutaties die tijdens de celdelingen optreden. Een eenvoudige bloedafname bij 22 patiënten met colonkanker stelde hen in staat te bepalen of er een 'verwantschapsbetrekking' was tussen de primaire tumor en de metastasecellen, alsook de volgorde te bepalen waarin ze zich hadden ontwikkeld. 'Als we erin slagen de stamboom van alle uitzaaiingen van een patiënt te reconstrueren, kunnen we bepalen hoe de verschillende tumoren met elkaar verbonden zijn en de ontwikkeling van de kanker reconstrueren', legde Kamila Naxerova uit, verantwoordelijk voor het onderzoek. Dit soort kennis is onontbeerlijk als we efficiëntere en doelgerichtere behandelingen willen aanwenden. De onderzoekers zullen hun test nu uitbreiden tot tal van andere tumoren. (referentie: Proceedings of the National Academy of Sciences, 21 avril 2014, doi: 10.1073/pnas.1400179111)