...

Bij de jongste begrotingscontrole besliste de federale regering om voor 166 miljoen euro bijkomend te besparen in de gezondheidszorg. Volgens de Bvas zijn er beslissingen genomen rond de honoraria van cardiologen en van privélaboratoria voor klinische biologie. Dat is volgens het artsensyndicaat "een aanfluiting van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen, dat nog geen drie maanden oud is".De vakbond polst momenteel de achterban om mogelijke acties te plannen. Een staking in de ziekenhuizen is daarbij een mogelijkheid.