...

IMAS en Bvas zaten al twee keer rond de tafel met het kabinet van de minister van Justitie. Er werd vanuit de kant van het kabinet beloofd dat de betalingsachterstand van de zelfstandige gezondheidswerkers, wat de gevangenisartsen zijn, zal beperkt worden tot drie maanden.Maar tot daar wat werd bereikt. "Er werd geen akkoord bereikt over het arbeidscontract voor zelfstandige zorgverleners", zegt dr. Ann Chapelle van IMAS. "Er is geen budget beschikbaar, dus het arbeidscontract zit in een impasse."OpschortenToch werd beslist de staking van de gevangenisartsen op te schorten. Ann Chapelle: "Maar dit onder twee voorwaarden. Zo willen we ten eerste dat de administratie van de penitentiaire gezondheidsdienst een plan voorlegt rond de gezondheidszorg in de gevangenissen. Dit plan moet een kwaliteitsvolle geneeskunde in de gevangenissen garanderen, met onder meer een nieuw arbeidscontract voor de zelfstandige gezondheidswerkers (zoals gevangenisartsen). Dit plan moet worden voorgelegd aan de huidige én aan de toekomstige regering."De tweede voorwaarde is dat de gevangenisartsen op regelmatige basis, dus maandenlijks, worden betaald. Dat deze betalingen met een achterstand van drie maanden gebeurt, kunnen de artsen mee leven.Geen wachtdienstenOndertussen blijft de beslissing van 1 oktober vorig jaar, die zegt dat gevangenisartsen geen wachtdiensten lopen van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens, tijdens weekends en op feestdagen, behouden. Deze beslissing is er gekomen omdat Justitie heeft beslist geen wachtvergoedingen meer te betalen."Het was de administratie van het gevangeniswezen die unilateraal deze beslissing nam, door niet langer onze wachtvergoeding uit te betalen", aldus dr. Chapelle.