...

De malaise in de sector van de gevangenisartsen is een oud zeer. Zo doen de dokters al een tijdje geen wachtdiensten - en weekenddiensten - meer in de gevangenissen. Maar daar komt nu nog een algemene staking bovenop.Urgenties"In de helft van onze gevangenissen zijn de artsen in staking", situeert dr. Chapelle. "Een groot deel van die artsen doet geen consultaties meer, zodat de gedetineerden terecht moeten bij spoeddiensten of wachtdiensten. Een klein deel van de gevangenisartsen behandelt nog enkel dringende gevallen.""We begrijpen dat Justitie onze tekortkomingen niet op 1,2,3 kan oplossen, maar er worden gewoon geen garanties op beterschap gegeven. Wel zijn er enkele overlegmomenten, maar de kern van de problemen blijft."BetalingsachterstandEn het zijn een waslijst problemen die de artsen aan het staken zetten. Vooreerst is er de betalingsachterstand. "Die bedraagt momenteel vier maanden", aldus dr. Chapelle. "En hadden we niet op tafel geklopt, dan waren we sedert mei niet meer betaald. Eénmalig zou dit geen probleem zijn, maar het komt steeds terug en wordt steeds erger. Het geld is op, wordt dan gezegd."Een tweede probleem is de afschaffing van de disponibiliteitsvergoeding of wachtvergoeding. "Voor velen betekent dat een omzetdaling met dertig procent. En gevangenisartsen van wacht zijn voor gedetineerden belangrijk. Ze kennen hen. En dokters van wacht, die niet aan de gevangenis zijn verbonden, staan niet te wachten op wachtdiensten in de gevangenis."ContractEen derde probleem voor de actievoeders is het ontbreken van een degelijk contract met Justitie. Dr. Ann Chapelle: "Oudere collega's hebben lang geleden één velletje papier gekregen, met een vage overeenkomst. Maar de meesten hebben niets op papier staan. We hebben zelf een contract opgemaakt en voorgelegd aan de FOD Justitie. Het document wordt binnenkort op een overlegvergadering besproken.""En wat misschien nog het ergste is, is dat we de kwaliteit van de gezondheidszorg voor gedetineerden niet kunnen garanderen", gaat dr. Chapelle verder. "We worden beperkt in ons voorschrijfgedrag, wegens onbeschikbaarheid van sommige medicatie. Dat doet afbreuk aan het respect dat we als arts toch wel verdienen."Tot nader bericht wordt de actie voortgezet.