...

Het conflict sleept al een tijd aan. Eind februari kwamen de vakbonden ABVV, ACV, VSOA en de directie tot een overeenkomst. Toen werd een protocol opgesteld om het personeelstekort en het moeizaam lopende sociale overleg op te lossen. Twee maanden later stellen de vakbonden vast dat de uitvoering op zich laat wachten. Ze dienden vorige week een stakingsaanzegging in. Intussen steunen de vakbonden ook eventuele spontane werkonderbrekingen.Jef Peeters, afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent, heeft het over een problematiek die zich moeilijk laat oplossen. Dat er op de arbeidsmarkt een tekort is aan verpleegkundigen en andere zorgberoepen is immers bekend. "Het is zaak de oplossingen die in februari op tafel lagen opnieuw door te praten. We zijn het eens over wat er moet gebeuren, maar de timing speelt ons parten", zegt Jef Peeters. "Het tekort op een afdeling kan je maar voor een stuk flexibel aanvullen. Je hebt ook voldoende personeel nodig dat het huis en de routines kent. Die oefening moeten we de komende dagen maken."Als er gestaakt wordt in het UZ Gent blijft de basiszorg in elk geval verzekerd.