...

De vergoeding moet u aanvragen via MyRiziv - met de module 'Mijn premieaanvragen". Dat kan nog tot 15 januari 2023.De applicatie toont u onmiddellijk het bedrag waarop u volgens de FOD Volksgezondheid recht hebt.Het bedrag voor een aso wordt aangepast aan diens werkelijke activiteitsgraad. Voor een wetenschappelijke stage bedraagt die maar de helft.Als u niet akkoord gaat met het u toegekende bedrag, dan hebt u 60 dagen de tijd om bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging beroep aan te tekenen. Dan moet u een lijst van de door u begeleide aso's opladen.De details over de vergoeding leest u op de website van het Riziv.