De FOD wijst erop dat artsen van wie de erkenning als stagemeester voor de opleiding van specialisten en huisartsen gaat vervallen, hun erkenning ten laatste zes maanden vóór de einddatum moeten vernieuwen.

De administratie informeert de betrokken artsen momenteel persoonlijk via de eHealthBox. "De informatie wordt tijdig doorgestuurd zodat de wettelijke termijnen gerespecteerd kunnen worden", preciseert de FOD Volksgezondheid, die overigens alle artsen aanraadt om hun eHealthbox regelmatig te checken.

De FOD wijst erop dat artsen van wie de erkenning als stagemeester voor de opleiding van specialisten en huisartsen gaat vervallen, hun erkenning ten laatste zes maanden vóór de einddatum moeten vernieuwen.De administratie informeert de betrokken artsen momenteel persoonlijk via de eHealthBox. "De informatie wordt tijdig doorgestuurd zodat de wettelijke termijnen gerespecteerd kunnen worden", preciseert de FOD Volksgezondheid, die overigens alle artsen aanraadt om hun eHealthbox regelmatig te checken.