...

Dat zegt Guy Gielis, algemeen directeur van het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO), in een reactie op de betoging van de Franstalige geneeskundestudenten vandaag.Momenteel komen stages in de basisopleiding in aanmerking voor de ziekenhuisstage tijdens de vervolgopleiding tot huisarts. Een kunstgreep omdat er te weinig stageplaatsen zijn want in principe moet de zes maanden ziekenhuisstage gebeuren tijdens de Manama huisarts-geneeskunde. Gielis: "Minister De Block bereidt een Ministerieel Besluit voor. Dat verlengt de maatregel om de stage tijdens de basisopleiding te laten meetellen tot 2024. Nuttig. Vlaanderen, en meer nog Wallonië, hebben moeite om voldoende ziekenhuisstageplaatsen te vinden."Eerder trok het VBS naar de Raad van State omdat voor specialisten in opleiding de stage tijdens de basisopleiding niet meetelde tijdens hun specialisatie zoals voor huisartsen wel het geval was. Door het curriculum te hervormen - van zeven jaar basisopleiding plus twee jaar specialisatie tot huisarts naar zes jaar basisopleiding plus drie jaar Manama huisartsgeneeskunde - is de discriminatie de wereld uit.Vlaanderen maakt geen gebruik van het verlengings-MB tot 2024. "We houden de zes maanden stage tijdens de drie jaar durende vervolgopleiding. Het ICHO recruteert nu volop ziekenhuisdiensten. Op 18 november organiseren we in Gasthuisberg een symposium voor geïnteresseerde ziekenhuisspecialisten. De CEO's van de UZ's zijn principieel akkoord om stagemogelijkheden te voorzien voor haio's. Naar de perifere ziekenhuizen plannen we eveneens recruteringsacties." Gielis denkt de volgende maanden over voldoende stageplaatsen te kunnen beschikken. Tegen februari 2018 zijn er hiervoor 160 ziekenhuisdiensten. Dit terwijl de stages pas plaats hebben tijdens het tweede opleidingsjaar - vanaf oktober 2019.