...

Tot nu toe namen de universiteiten geen enkel initiatief. Maar omdat minister Onkelinx de bevoegdheid heeft om desnoods zelf te leden te benoemen, en gedwongen is de wet Colla uit te voeren (zie AK2180), gooiden de geneeskundefaculteiten in overleg het roer om. De volledige lijst, inclusief de afgevaardigden van de erkende beroepsorganisaties, leest u in het Staatsblad van 27/09/2011 (klik hier om de pdf - 88 pagina's - te downloaden). Meer achtergrond brengen we in onze volgende krant (AK 2187). We geven hier de lijst van de verschillende vertegenwoordigers van de universiteiten, met hun plaatsvervangers. Acupunctuur--Dr. Peter Leysen, huisarts, UGent, werkend lid (Nl), Dr.Wim Betz,huisarts, VUB, plaatsvervangend lid (Nl);-- Dr. Dirk Devroey, geneesheer-specialist, VUB, werkend lid (Nl),Dr. Eric Mortier, geneesheer-specialist, VUB, plaatsvervangend lid (Nl);-- Dr. Eugene Vandermeersch, geneesheer-specialist, KULeuven,werkend lid (Nl), Dr. Agn Meulemans, geneesheer-specialist, KULeuven,plaatsvervangend lid (Nl);-- Dr. Fabienne Roelandts, geneesheer-specialist, UCL, werkend lid(Fr), Dr. Philippe Leureux, huisarts, UCL, plaatsvervangend lid (Fr);--Dr. Bernadette Remy, geneesheer-specialist, ULg, werkend lid (Fr),Dr. Philippe Burette, huisarts, ULg, plaatsvervangend lid (Fr);-- Dr. Maurice Sosnowski, geneesheer-specialist, ULB, werkend lid(Fr), Dr. Massimo Pandolfo, geneesheer-specialist, ULB, plaatsvervangendlid (Fr).Chiropraxie-- Dr. Jan De Maeseneer, huisarts, UGent, werkend lid (Nl),Dr.Didier du Boullay, huisarts, UCL, plaatsvervangend lid (Fr);-- Dr. Paul Broos, geneesheer-specialist, KULeuven, werkend lid(Nl),Dr. Pierre-Paul Casteleyn, geneesheer-specialist, VUB, plaatsvervangendlid (Nl);-- Dr. Marcel Rooze, geneesheer-specialist, ULB, werkend lid (Fr),Dr. Alain Boom, huisarts, ULB, plaatsvervangend lid (Fr);-- Dr. Robert Naeije, geneesheer-specialist, ULB, werkend lid (Fr),Dr. Maurice Hinsenkamp, geneesheer-specialist, ULB, plaatsvervangendlid (Fr);-- Dr. Henri Nielens, geneesheer-specialist, UCL, werkend lid (Fr),Dr. Pierre Chevalier, geneesheer-specialist, UCL, plaatsvervangendlid (Fr).Homeopathie--Dr. Thierry Christiaens, huisarts, UGent, werkend lid (Nl), Dr. EricMortier, geneesheer-specialist, UGent, plaatsvervangend lid (Nl);-- Dr. Vonique Verhoeven, huisarts, KULeuven, werkend lid (Nl);Dr. Herman Bobbaers, geneesheer-specialist, KULeuven, plaatsvervangendlid (Nl).-- Dr. Jean-Louis Vanherweghem, geneesheer-specialist, ULB, werkendlid (Fr), Dr. Franise Lostra, geneesheer-specialist, ULB, plaatsvervangendlid (Fr);-- Dr. Paul Kelchtermans, huisarts, UCL, werkend lid (Fr), Dr. PaulTulkens, geneesheer-specialist, UCL, plaatsvervangend lid (Fr);-- Dr. Christian Melot, geneesheer-specialist, ULB, werkend lid (Fr),Dr. Dirk Devroey, geneesheer-specialist, VUB, plaatsvervangend lid(Nl).Osteopathie-- Dr. Guy Vanderstraeten, geneesheer-specialist, UGent, werkendlid (Nl), Dr. Thierry Scheerlinck, geneesheer-specialist, VUB, plaatsvervangendlid (Nl);-- Dr. Jan De Maeseneer, huisarts, UGent, werkend lid (Nl), Dr. RoyRemmen, huisarts, UA, plaatsvervangend lid (Nl);-- Dr. Lieven Lagae, geneesheer-specialist, KULeuven, werkend lid(Nl), Dr. Paul Broos, geneesheer-specialist, KULeuven, plaatsvervangendlid (Nl);-- Dr. Marcel Rooze, geneesheer-specialist, ULB, werkend lid (Fr), Dr.Maurice Hinsenkamp, geneesheer-specialist, ULB, plaatsvervangendlid (Fr);-- Dr. Marco Tomasella, geneesheer-specialist, ULg, werkend lid (Fr),Dr. Jean-Michel Crielaard, geneesheer-specialist, Ulg, plaatsvervangendlid (Fr);-- Dr. Luc Haenecour, geneesheer-specialist, UCL, werkend lid (Fr),Dr. Didier Thillaye Du Boullay, huisarts, UCL, plaatsvervangend lid(Fr).